Per Psh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Organizaciona struktura državnog tužioca

Organizaciona struktura državnog tužioca

Organizaciona struktura Državnog tužilaštva u Republici Kosovo je: • Kancelarija Glavnog državnog tužioca kao najviša instanca državnog tužioca, nadležna na celoj teritoriji Republike Kosovo • Apelaciono tužilaštvo kao druga instanca sa nadležnošću na celoj teritoriji Republike Kosovo i sastoji se od Generalnog odeljenja i Odeljenja za teška krivična dela; • Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo kao specijalizovano tužilačko telo, nadležno na celoj teritoriji Republike Kosovo; • Sedam (7) osnovnih krivičnih postupaka koji se sastoje od odeljenja za opšte poslove, odeljenja za maloletnike i odeljenja za teška krivična dela.