Per Psh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vizija

Vizija

Glavni cilj Državnog tužioca je da se uspešno bori protiv kriminala u Republici Kosovo i da doprinese obezbeđivanju vladavine zakona. Glavni prioriteti biće uspešno krivično gonjenje ratnih zločina, organizovanog kriminala i dela koja ruše temelje ekonomije zemlje. Borba protiv ove vrste zločina trebalo bi da bude izazov ne samo državnom tužiocu, već i svim državnim organima i kosovskom društvu. U tom cilju sarađivaće sa svim agencijama za sprovođenje zakona, posebno sa Kosovskom policijom, Kosovskom carinom, Poreskom upravom i Kosovskom agencijom za borbu protiv korupcije. Rad državnog tužioca zasnivaće se na poštovanju Ustava Republike Kosovo, međunarodnih zakona i konvencija. Rad će poštovati nezavisnost, nepristrasnost, profesionalnost i osnovna ljudska prava i slobode. Cilj je da se dostigne poverenje javnosti. U tom smislu, državni tužilac će posvetiti posebnu pažnju transparentnosti i medijima i civilnom društvu. Racionalna upotreba i upotreba budžeta i ljudskih resursa je takođe jedan od važnih ciljeva.