Zmnv - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Misija

Misija

Pružanje usluga žrtvama zločina tokom pravnog postupka i zastupanje njihovih interesa u sistemu krivičnog pravosuđa na Kosovu