Lajm - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

VD Glavni Državni Tužilac traži od glavnih tužilaca tužilaštava posvećenost u jačanju vladavine zakona

Priština, 20. januar 2023. – Vršilac Dužnosti Glavnog Državnog Tužioca, gdin. Besim Keljmendi, je održao sastanak Kolegijuma glavnih tužilaca tužilaštava  mesta, na kojem su učestvovali glavni tužioci, predstavnici tužilaštava i tužioci Kancelarije Glavnog Državnog Tužioca, sa kojim su diskutovali o raznim stručnim pitanjima.

Tokom ovog sastanka se diskutovalo o pripremama koje se vrše za sprovođenje Novog Zakona o Krivičnom Postupku. Sa posebnim naglaskom se diskutovalo o izmenama koje se predviđaju Novim Zakonom o Krivičnom Postupku, izazovima i poteškoćama sa kojima se tužioci mogu suočiti na početku sprovođenja izmena predviđenih ovim Zakonom.

Takođe, tokom ovog sastanka se diskutovalo i o kaznenoj politici. I vezi sa ovim pitanjem Vršilac Dužnosti Glavnog Državnog Tužioca, gdin. Besim Keljmendi, je tražio od svih glavnih tužilaca povećanu posvećenost u praćenju rada tužilaca u pogledu žalbi i njihovih predloga u završnim rečima o kaznenoj politici, konkretno je zatražio posvećenost u slučajevima kada se radi o recidivistima.

I korišćenje sistema za upravljanje predmetima u tužilačkom sistemu Republike Kosova bila je druga tema o kojoj se diskutovalo tokom ovog sastanka. I po ovom pitanju Vršilac Dužnosti Glavnog Državnog Tužioca, gdin. Besim Keljmendi, je tražio od svih glavnih tužilaca da prate i obavežu tužioce da koriste ovaj program poznat kao SMIL.