Lajm - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Optužnica protiv okrivljenog koji je prevario oštećenog tako što mu je uzeo iznos od 132 hiljada evra

Priština, 16 januar 2023– Osnovno Tužilaštvo u Prištini, obaveštava javno mnjenje da Državni Tužilac, nakon sprovođenja istrage, prikupljanja i analiziranja dokaza, podiglo je optužnicu protiv okrivljenog A.Z, koji se nalazi na meri pritvora od dana 19.12.2022, zbog krivičnog dela „Prevara“, iz člana 323 stav 4 u vezi sa stavom 1 i članom 77 Krivičnom Zakoniku Republike Kosova.

 

Prema optužnici, okrivljeni, od 2 Aprila 2021 godine u kontinuitetu do 2022 godine, u lokalu “Auto Shereti” na magistrali Priština-Uroševac, u cilju pridobijanja protiv pravne imovinske koristi na nezakonit način stavio je u zabludi oštećenog, podsticajući ga da radi na štetu njegove imovine preko predstavljanja lažnih činjenica, na taj način da predstavljajući se lažno kao posrednik za prodaju jedne nepokretnosti od 54 ari u selu Čaglavica u Prištini, kao da je u vlasništvu dvoje srba koji ih je u cilju prevare sastao sa oštećenim, bez da priloži jedan dokument vlasništva ili ovlašćenja za prodaju pomenute nepokretnosti  i koji za to oštećenom u različitim vremenskim periodima uzeo je gotov novac koje koji je dostigao ukupan iznos od 132.000,00 eura (sto trideset dvije hiljade eura), kao da će mu preneti pomenutu imovinu na ime oštećenog čime je ovim prouzrokovao materijalnu štetu velikog stepena.

 

Stoga, Državni Tužilac, u slučaju podizanja optužnicu predložilo je Sudu da se okrivljenom produži mera pritvora i da se isti proglasi krivim i da se kazni prema Zakonu za krivično delo koje mu se stavlja na teret.