Lajm - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Održava se koordinacioni sastanak za krivična dela protiv seksualnog integriteta

Uroševac, 11. januar 2023. – Glavni tužilac Osnovnog tužilaštva u Uroševcu, gospodin Šukri Jašari, održao je sastanak u Osnovnom tužilaštvu u Uroševcu, sa predstavnicima Kosovske policije, Centra za socijalni rad, Kancelarije za zaštitu i Pomoć žrtvama, kao i tužiteljka Sebahate Sinani, iz Odeljenja za teška krivična dela ovog tužilaštva.

 

Tokom ovog sastanka razgovarano je o međuinstitucionalnoj saradnji i nadležnostima nadležnih institucija za postupanje u predmetima u vezi sa krivičnim djelima protiv polnog integriteta.

 

Takođe, na ovom sastanku prisutni su izrazili zabrinutost zbog porasta broja ovih slučajeva i razgovarali o izazovima koji se svakodnevno susreću tokom postupanja sa slučajevima  ove prirode i kako postupiti i uskladiti međuinstitucionalno postupanje kao koliko god je to moguće u postupanju i rešavanju slučajeva ove prirode.

 

Takođe, na ovom sastanku date su preporuke za održavanje redovnih sastanaka ove prirode u školama, gde su prisutni predstavnici ovih institucija, a dogovoreno je da se saradnja između njih nastavi održavanjem ovih redovnih sastanaka u cilju pravednog i efikasnog rešavanja ovih slučajeva.