Lajm - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Održan je sastanak između tužilaca koordinatora za krivična dela protiv nasilja u porodici

Priština, 23. decembar 2022. – Na poziv koordinatorke za krivična dela protiv nasilja u porodici iz Kancelarije Glavnog Državnog Tužioca, Sevdije Morina, održan je sastanak između koordinatora za ova krivična dela iz svih osnovnih tužilaštava Republike Kosova.

Na ovom sastanku se razgovaralo o glavnim problemima i izazovima sa kojima se suočavaju državni tužioci u tretiranju slučajeva koji se odnose na krivična dela protiv nasilja u porodici. Između ostalog, diskutovalo se o obezbeđivanju dovoljno dokaza, povlačenju izjava žrtava u razmatranju i pravnoj nemogućnosti oslanjanja na prethodne izjave.

Takođe, tokom ovog sastanka se diskutovalo i o nedostatku kapaciteta Instituta za psihijatrijsku forenziku i odugovlačenju ekspertize.

Na ovom sastanku, na kome su bili prisutni i predstavnici iz Američke Ambasade u Prištini, svi tužioci koordinatori su se obavezali da će nastaviti sa još većom posvećenošću, hitnošću i efikasnošću da tretiraju sve slučajeve koji se odnose na krivična dela protiv nasilja u porodici.