Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vendim Nr.1663.2021 - Komunikimi i kryeprokurorëve dhe prokurorëve me përfaqësuesit e pushteteve tjera dhe përfaqësuesit ndërkombëtarë

Shkarko

Vendim Nr.1632.2021 - Ikramije Bojaxhiu prokurore e Shtetit,avancohet nga DKR të PTH-Prishtinë në Prokurorinë e Apelit

Shkarko

Vendim Nr.1631.2021 - Dëshirë Jusaj, prokurore në DP të PTH-Gjakovë ,avancohet në DKR në PTH-Gjakovë

Shkarko

Vendim Nr.1630.2021 - Aprovohet kërkesa e Koordinatores Nacionale për Zgjedhje, për kompensimin e prokurorëve kujdestar për zgjedhjet lokale dt.17 tetor 2021

Shkarko

Vendim Nr.1619.2021 - Themelohet Paneli Hetimor i KPK-së për hetimin e rastit AD.nr.26.2021-PTH-Prishtinë

Shkarko

Vendim Nr.1618.2021 - Themelohet Paneli Hetimor i KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD.nr.9.2021-PTH-Ferizaj

Shkarko