Kontakti Kpk - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Kontakti

Zyra e Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës

Leonita Devaja

Zyrtare Ligjore

e-mail: leonita.o.devaja@rks-psh.org 

tel/fix: +383 38 200 17 504

E-mail-i zyrtar i KPK-së: info.kpk@rks-psh.org

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.402 A

 

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës

Kaltrina Emini

Zyrtare Administrative 

e-mail: kaltrina.emini@rks-psh.org

tel/fix: +383 (0) 38 200 18 854

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.504

E-mail-i zyrtar i KPK-së: info.kpk@rks-psh.org

 

Zyra e Komunikimit Publik në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Astrit Kolaj

Udhëheqës i Zyrës së Komunikimit Publik

e-mail: astrit.kolaj@rks-psh.org  

tel/fix: +383 (0) 38 200 17 473

E-mail-i zyrtar i KPK-së: info.kpk@rks-psh.org

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.506

 

Zyra e Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë

 

Ismije Maxhuni

u.d Drejtori i NJSHPP-së

Tel: +383 (0) 38 211 533

E-mail: ismije.maxhuni@rks-psh.net