Lajm - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

OPTUŽNICA PROTIV SRBINA ZA MASAKR U DUBRAVI

Priština, 29. novembar 2023. godine - Specijalno tužilaštvo (ST) podiglo je optužnicu u Osnovnom sudu u Prištini - Posebno odeljenje, protiv okrivljenog G.M. srpske nacionalnosti, državljanina Kosova i Srbije, sa adresom prebivališta u Srbiji, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ‘‘ Ratni zločin protiv civilnog stanovništva’’, sankcionisano članom 142 u vezi sa članom 22 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: KZ-SFRJ) kao zakon na snazi u vreme izvršenja krivičnog dela.  Optuženi se tereti da je 22. maja 1999. godine učestvovao u ubistvu sto devet (109) zatvorenika i ranjavanju sto osam (108) drugih zatvorenika, svi albanske nacionalnosti, poznato kao „Dubravski masakr“. Istrage su pružile dovoljno relevantnih pravnih dokaza koji dokazuju osnovanu sumnju da je okrivljeni, u saizvršilaštvu sa drugim licima srpske policije i vojnih snaga, učestvovao i doprineo izvršenju krivičnog dela za koje je optužen. Ovaj krivični predmet već je ustupljen Posebnom odeljenju Osnovnog suda u Prištini na dalje postupanje.  Optuženi se nalazi pod merom bezbednosti - u pritvoru, prema odluci sudije za pretkrivično gonjenje do donošenja nove odluke suda.  Istrage protiv drugih okrivljenih su u toku, u odsustvu, jer su nedostupni organima reda.