Aktivitetet Prokurorit Single - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Glavni državni tužilac, Aleksander Lumezi, sastao se sa šefom EULEKS-a Lars - Gunnarom Vigemarkom

Priština, 16. marta 2020. - Glavni državni tužilac, Aleksander Lumezi, održao je uvodni sastanak sa novim šefom EULEKS-a, Lars-Gunnarom Vigemarkom.

Na početku je glavni državni tužilac Lumezi čestitao Vigemarku na novoj poziciji šefa EULEKS-a, gde je ulogu ove misije u praćenju rada pravosudnih institucija smatrao važnom, sa posebnim naglaskom na tužilački sistem. U tom kontekstu razgovaralo se o potrebi promovisanja saradnje i zajedničkih napora za jačanje vladavine zakona u Republici Kosovo.

TakoÄ‘e, glavni tužilac Lumezi upoznao je šefa EULEKS-a sa radom i odlučnošÄ‡u državnog tužioca u procesuiranju svih oblika kriminala, kao i izazovima i ciljevima ove institucije koja ima za cilj jačanje tužilačkog sistema i uspostavljanje poverenja graÄ‘ana u institucije pravde.

Pored toga, glavni državni tužilac tokom ovog sastanka upoznao je šefa EULEKS-a sa integracijom i radom u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici, što je dobar primer multietničkog, meÄ‘uljudskog i meÄ‘ukolegijalnog funkcionisanja.

Sa druge strane, šef EULEKS-a Lars-Gunnar Vigemark izrazio je spremnost da u okviru mandata misije EULEKS pruži podršku i podrži rad glavnog državnog tužioca i svih tužilaca na unapreÄ‘enju vladavine zakona.

Dvojica sagovornika razgovarala su i o pitanjima vezanim za zakonodavne reforme i njihov napredak. Oni su takođe smatrali neophodnim produbljivanje međuinstitucionalne saradnje u pitanjima vezanim za ratne zločine, nestala lica i međunarodnu pravnu saradnju.

slider-img