Aktivitetet Prokurorit Single - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Glavni državni tužilac Lumezi zahteva veće angažovanje glavnih tužilaca tužilaštava

Priština, 10. marta 2020. - Glavni državni tužilac, Aleksandër Lumezi, održao je sledeći kolegijum sa svim glavnim tužiocima Osnovnih tužilaštava u zemlji, glavnim tužiocem Specijalnog tužilaštva i glavnim tužiocem Apelacionog tužilaštva.
Tokom ovog sastanka, glavni tužilac Lumezi zatražio je veći angažman i aktivniju ulogu glavnih tužilaca u praćenju rada tužilaštava koje vode.
U tom kontekstu, potrebno je sastavljati nedeljne izveštaje o radu, dostignućima i izazovima u rukovođenju odgovarajućim tužilaštvima, poboljšavajući tako internu komunikaciju i informacije između glavnih tužilaca i glavnog državnog tužioca.
Pored toga, na ovom sastanku je traženo da tužioci i glavni tužioci striktno primenjuju Uredbu o javnoj komunikaciji tužilačkog sistema, kako je navedeno u relevantnim članovima ove uredbe.
Ovaj sastanak je bio nastavak redovnih kolegijuma koje je održao glavni državni tužilac sa svim glavnim tužiocima na nacionalnom nivou.

slider-img