183 - Shpallje | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

KONKURS PUBLIK PËR REKRUTIMIN E 22 PROKURORËVE TË SHTETIT

Shkarko

Rishpallje e Brendshme për plotësimin e një (1) pozite për prokuror në DKR në PTH Gjakovë

Shkarko

Rishpallje e Brendshme për plotësimin e një (1) pozite për prokuror në DKR në PTH Pejë

Shkarko

Shpallje e brendshme për transferimin e përhershëm të shtatë Prokurorëve të Shtetit në DP të PTH Prishtinë dhe një në DP të PTH Ferizaj, nr.848.2022

Shkarko

Shpallje e Brendshme nr.452.2022 për plotësim të një pozite për prokuror në DKR në PTH Gjakovë

Shkarko

Shpallje e brendshme nr.450.2022 për plotësim të 1 pozite për prokuror në DKR në PTH Pejë

Shkarko