183 - Shpallje | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Ri-Shpallje e brendshme për plotësim me një pozitë për prokuror në DM në PTH-Gjakovë

Shkarko

Njoftim për mbajtjen e Testin Kualifikues për prokurorë

Shkarko

Shpallje e Brendshme për avancim të dy prokurorëve në Departamentin për Krime të Rënda të PTH në Gjilan

Shkarko

Njoftim-Lista e kandidatëve për TESTIN KUALIFIKUES

Shkarko

Shpallje e Brendshme për plotësim me një (1) pozitë për Prokuror në Departamentin për Krime të Rënda në PTH Gjakovë

Shkarko

Shpallje e Brendshme për plotësim me një (1) pozitë për Prokuror në Dep. për të Mitur në PTH në Gjakovë

Shkarko