Dokumente Publikime - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raporti i Monitorimit te Planit te Punes se Prokurorit te Shtetit

Shkarko

Raporti i Prokurorit të Shtetit-gjashtëmujori i parë 2021

Shkarko

Raport - Monitorimi i Planit të Punës së Prokurorit të Shtetit janar - prill

Shkarko

Raporti i Punës 2020

Shkarko

Raporti nëntëmujor i Prokurorit të Shtetit

Shkarko