Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Raporti i Komisionit Mbikëqyrës, janar - qershor 2021

Shkarko

Raporti i Koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, prill - qershor 2021

Shkarko

Raporti i Koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, janar - mars 2021

Shkarko

KESHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS - RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2020

Shkarko

RAPORT VJETOR PËR VITIN 2020 I KOMISIONIT MBIKQYRËS

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2020 I MEKANIZMIT PERCJELLES NDERINSTITUCIONAL

Shkarko